Vision

Med afsæt i de stedbundne ressourcer i Vestjylland har KRAFT som formål at skabe et vidensbaseret oplevelsesunivers med såvel lokal som global gennemslagskraft.

Gennem oplevelser, leg, sanselige indtryk og fysiske udfordringer ønsker KRAFT at skabe et dybere indblik i naturens kræfter og potentiale for derved at inspirere og motivere til en fælles, bæredygtig fremtid med den lokale forankring som drivkraft og forbillede.

“At få skabt et oplevelsesunivers, hvor børn
og voksne kan gå rundt og på egen krop mærke, hvordan de lærer bedst, er intet
mindre end genialt".

Svend Erik Schmidt,
læringsstilsekspert og medlem af KRAFT Knowledge Board

Facebook

Følg KRAFT på Facebook og få nyhederne først