Nyhedsoversigt


22-06-2016
Visionen om ”NaturKRAFT” - et videnbaseret oplevelsescenter ved Ringkøbing i Vestjylland og nyskabende attraktion af internationalt format med udgangspunkt i vestkystens naturkræfter - er nu tæt på at blive til virkelighed.

En mere end et år lang dialog med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål (A.P. Møller Fonden) gav i sidste uge resultat, da borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, under et møde i fonden fik overrakt en bevilling på ikke mindre end 100 mio. kr.

Iver Enevoldsen udtaler:
- Det er en kæmpe tillidserklæring og skulderklap fra A.P. Møller Fondens bestyrelse, som jeg har svært ved helt at finde ord for. Fonden er kendt for at stille store kvalitetskrav til de projekter, den støtter, og vi har uden tvivl været i hård konkurrence med andre gode ansøgninger. Så jeg tillader mig også at være lidt stolt på vegne af kommunen, erhvervslivet og hele lokalsamfundet i Ringkøbing-Skjern. Uden den brede lokale støtte var vi aldrig kommet så langt.

- Nu er jeg ikke længere i tvivl om, at vi inden længe kommer helt i mål og snart kan tage første spadestik. Det betyder, at vi kan se frem til om få år at indvie en attraktion af høj international kvalitet, som vil styrke lokalsamfund, erhvervsliv og turisme - ikke kun i Ringkøbing-Skjern, men i hele Midt- og Vestjylland.

NaturKraft-parken på 50 ha skal ligge både natur- og bynært lige uden for Ringkøbing - tæt på Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Vonåen og Vesterhavet. Hele anlægget skal med udgangspunkt i de lokale naturkræfter skabe forståelse og indsigt i naturens kræfter og menneskets samspil med naturen, både historisk og aktuelt, samt bevidsthed om, hvordan vi hver for sig og sammen kan bidrage til en bedre balance mellem naturens ressourcer og menneskers behov.

Målgruppen for oplevelsescentret er turister og lokale, der vil blive tilbudt både indendørs og udendørs videnbaserede, action-prægede og sanselige oplevelser. Som en seriøs, videnbaseret attraktion vil NaturKraft også opbygge en skoletjeneste, der kan bruges til at understøtte læringsmål over en bred front fra indskoling til og med gymnasiet.

Ringkøbing-Skjern Kommune er turistmæssigt Danmarks største kystdestination. Målt på den årlige turismeomsætning på knap 3 mia. kr. årligt er kommunen Danmarks fjerdestørste turistdestination - kun overgået af København, Aarhus og Aalborg.

- Områdets mange gæster besøger i høj grad Vestjylland på grund af den uspolerede kystnatur og det storladne Vesterhav. Men undersøgelser viser, at gæsterne i stigende grad efterspørger adgang til formidlende og læringsgivende attraktioner med udgangspunkt i den kraftfulde natur. Og det er også i denne sammenhæng, at udviklingen og etableringen af NaturKraft skal ses, siger Peter Sand, der er direktør for organisationen bag KRAFT.

Projektet har et samlet anlægsbudget på 275 mio. kr. Ud over de nye 100 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden er der foreløbigt tilsagn om 80 mio. kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 9 mio. kr. fra vindmøllekoncernen Vestas, 2,5 mio. kroner fra Færch Fonden i Holstebro og 2 mio. kr. fra en lokal bidragsyder samt støttebeløb fra det lokale erhvervsliv til modningsarbejdet. Oprindeligt udspringer projektet af det regionale initiativ ”Internationale Oplevelsesfyrtårne”, og Region Midtjylland har således siden 2008 støttet udviklingsarbejdet med i alt mere end 13 mio. kr.

Peter Sand fortsætter:

- Parallelt med den igangværende planproces og færdigmodning af hele projektet vil der i den kommende tid være et stærk fokus på at rejse de sidste godt 75 mio. kr. til NaturKraft. Kvalitetsstemplet fra A.P. Møller Fonden har dog markant forbedret vores udsigter til, at den resterende finansiering vil være opnået i tide til, at arbejdet kan sættes i værk, og NaturKraft kan byde de første af sine mere end 200.000 årlige gæster velkommen i foråret 2020.

Om NaturKraft

• Under arbejdsbetegnelsen KRAFT er attraktionen over de seneste seks år udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, vindmøllekoncernen Vestas, Realdania m.fl. og i partnerskab med Aarhus Universitet, Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer m.fl.

• NaturKraft skal placeres på ca. 50 ha i den nordlige del af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå og bestå af en stor ringvold på ca. 30.000 kvm. med en integreret hovedbygning på ca. 5.500 kvm., der vil rumme de mange uden- og indendørs oplevelsesinstallationer og vidensplatforme og sammen med det omkringliggende, frit tilgængelige parkanlæg udgøre den samlede attraktion.

• NaturKraft indgår som strategisk infrastrukturprojekt under Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.

• NaturKraft har et anlægsbudget på 275 mio. kr., forventes indviet i 2020 og slår dørene op for et årligt besøgstal konservativt estimeret til mindst 200.000. • Læs mere på www.kraftnet.com.


Yderligere oplysninger
Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune, 21 47 38 65, iver.enevoldsen@rksk.dk
Peter Sand, direktør for organisationen NaturKRAFT, 23 28 54 30, ps@kraftnet.com

 
Tilbage
RSS Feed

“At få skabt et oplevelsesunivers, hvor børn
og voksne kan gå rundt og på egen krop mærke, hvordan de lærer bedst, er intet
mindre end genialt".

Svend Erik Schmidt,
læringsstilsekspert og medlem af KRAFT Knowledge Board

Facebook

Følg KRAFT på Facebook og få nyhederne først